Laatste wijziging: 2024-06-01. Naar namenregister

Inhoudsopgave

Bijdragen ongeveer in leesvolgorde, dus niet in volgorde van plaatsing,

met zonodig een waarschuwing wegens sex of geloof.

colofon - jongste verhalen

Leestips van Larie:

 1. Lees deze website op een schermbreedte die prettig leest, als een bladzijde van een papieren boek, en pas zonodig de lettergrootte aan. Gebruik desgewenst de Reader View (tekstsymbool in adresveld in statusbalk).
  Zelf gebruiken we graag een iPad "rechtop",
  Je zou je zo mogelijk ook het geheel kunnen laten voorlezen. Ik moet zeggen, dat synthetische spraak zou kunnen bijdragen tot de onwerkelijke sfeer. Dus als je tevreden bent met dergelijke software...
 2. Lees in de volgorde van de tabel hieronder. Vanuit de header van elk verhaal kun je naar het voorafgaande springen, vanuit de footer naar het volgende. Dan kun je ontwikkelingen volgen. Bij teruglezen twijfel ik soms zelf aan de leesvolgorde of aan (wat in de film-industrie heet) de continuity. Meestal blijft een verhaal lang "rijpen", en ook dat kan leiden tot spanningen in de tijdslijn. Het zij zo... In de header van een bestand staan twee data van wijziging. Inhoudelijke wijziging komt na openbaarmaking zelden voor. Denk vooral aan het toevoegen van een zin ter verduidelijking. Technische wijziging komt welhaast per definitie voor, namelijk als de link in de footer naar een volgend verhaal komt te verwijzen in plaats van naar de dummy. Daarnaast blijkt ieder verhaal hardnekkige foutjes in spelling of interpunctie te bevatten.
  Noot: als je bij de Zij-ingang [geloof, sex] begint, dan heb je een indruk van de ontwikkelingen tot dan toe. Ik ken geen andere verhalenreeks met zo'n voorziening, dus ook niet echt het nut ervan. Maar de ontwikkelingen zijn anders verlopen dan gedacht, en die bocht blijft jou dan bespaard.
 3. In elk verhaal biedt de eerste vermelding van een begrip een verwijzing naar de verklaring. Waarschijnlijk kun je het Namenregister beter in een tab of venster (of andere app) openhouden. Dat register wordt geleidelijk uitgebreid, ook met oudere begrippen.
  - Bij het openen van een verwijzing naar een begrip in het Namenregister zie je ook de erop volgende begrippen. Dan kun je onbedoeld blootgesteld worden aan de verklaring van een begrip dat je zou kunnen treffen in gevoelens inzake geloof of (waarschijnlijker) sex.
  - Soms is niet te voorzien, of een begrip (meestal een eigennaam) in aanmerking zal komen voor opname in het Namenregister. Dan ontbreekt dus de verwijzing. Dan kan later dat register alsnog bijgewerkt zijn, terwijl de tekst die je leest (nog?) geen verwijzing toont.
 4. Kijk naar de statusbalk (indien aanwezig) voordat je op een hyperlink klikt. Namen worden namelijk steeds verklaard in dat ene Namenregister, met zelden een verdere verwijzing. (Je moet hoogstens een stuk schuiven.)
  Verwijzingen naar elders zijn meestal verklarend (standaard: Wikipedia, daarbinnen standaard Nederlands), of geven een voorbeeld (standaard: YouTube). Er staan geen artiesten uit Us Net op YouTube, of iemand moet een souvenir ge-upload hebben.
 5. Omstreeks het schrijven van Schnabbel 2 [geloof] besefte ik, dat de aangeboden verwijzingen waarschijnlijk slecht overeenkomen met de behoeften van de afzonderlijke lezers. Houd dus ook maar tabs open met bijvoorbeeld Wikipedia en YouTube. Dan kun je ook gemakkelijk de in woorden saaie opsommingen van muzikale stijlen of nummers tot leerzaam en genoeglijk deel van een verhaal maken.
 6. Elke verwijzing naar inhoud (verhalen) die wegens godsdienstige gevoelens of uitdrukkelijke sex kwetsend of verwarrend zou kunnen zijn, gaat in beginsel vergezeld van de betreffende waarschuwing. Vanaf zeker verhaal gelden die waarschuwingen voortdurend.
 7. Als webmaster stel ik het op prijs, als je verbroken verwijzingen meldt. (Adres: zie Colofon.)
 8. Probeer het leesritme te vinden: vooral ikzelf leg dat wel in de tekst. Onze verhalen zijn zelden spannend, hopelijk steeds onderhoudend.
 9. Ikzelf besteed veel aandacht aan mijn taalgebruik (woordkeus, zinsbouw, spelling, interpunctie). Het kan afwijken van het aangeleerde.
  Subtiel verschil: manlijk/vrouwlijk is genotypisch (en bij mijn weten f het n f het ander), mannelijk/vrouwelijk is fenotypisch (uiterlijke verschijning en gedrag).
  De teksten van anderen pas ik zo min mogelijk aan. Ik hecht echter zeer aan komma's als adempauzes die zinsnedes scheiden, en aan cursiveringen ter beklemtoning.

Hier vind je enkele afbeeldingen, "net zo, maar dan anders". De webpagina laadt in n keer, ongeveer 3,5 MB. [2013-01-09]

verhalende bestanden (leesvolgorde)
titel schrijver omschrijving (Links betreffen verhalen, geen trefwoorden.)
Blok 1: vanaf het begin.
Allengs steeds meer waarschuwingen inzake geloof en sex.
  Ontwikkelingen in Us Net vanaf de komst van Larie en Wiesje, plus enkele terugblikken.
Us Net 1 Larie

Inleiding. Us Net 2 en het Begin komen chronologisch eerder, in leesvolgorde niet. Desgewenst kun je ook een eind verderop door de zij-ingang [geloof, sex] naar binnen.

het Begin Mina Hoe Us Net begon. - Us Net 2 komt als terugblik ervr, Us Net 1 als uitgangspunt ern.
Speeltuin 1 Wiesje "En dan gaan we nr de speeltuin!" - Het verhaal beschrijft de omgeving noordwaarts, en is achteraf een ontroerende "jeugdfoto".- Krijgt een herhaling in Speeltuin 2.
Cameraploeg Wiesje

Een reportage-team had elders moeten zijn, en gaat nu dan maar in Us Net op zoek naar vroeger. - Het verhaal beschrijft de omgeving westwaarts.

Cameraploeg opnieuw Wiesje Zelfde verhaal als Cameraploeg, terugblikkend.
Heide 1 Larie Albert en Larie gaan dauwtrappen, ontdekken Trojaanse paarden, be-trappen de herdertjes.. - Het verhaal beschrijft de omgeving oostwaarts. - Zonder Wiesje.
Muziek 1 Bill Voordat we in Us Net zelf muziek gingen maken...
Paard Larie Begin van vriendschap met de Trojaanse paarden, en eerste gedachten over hun aard. Eerste optreden van Bartje.
Even geduld, alstublieft! Larie Smoesje ter verklaring van het uitblijven van verhalen. Cameo van Bartje.
Winter 1 Larie De Winter van de twee Elfstedentochten. Keerpunt in de bevoorrading van Us Net, eerste optreden van (nog naamloos) Sans Perail.
Handel Albert Kijkje achter de kassa van de enige winkel in Us Net.
Stoom 1 Wiesje Noodkreet van Wiesje wegens locofilie. Zie later Bloot 5 [sex].
Veldzicht Wiesje Wiesje en Mina verkennen (wat later genoemd wordt) de lage rimboe. Een avontuur van Wiesje zonder Larie.
Bloot 1 [sex] Wiesje Wiesje en Larie verkennen (wat later genoemd wordt) de hoge imboe. Zonder Mina.
Heidefeest 1 Larie Eerste beschrijving van een Heidefeest. De herdertjes krijgen inhoud. Komst van Mina's scorebord. Wiesjes humor kan nog nt zonder waarschuwing wegens sex.
Ik, Wiesje Wiesje Wat Larie voor Wiesje betekent.
Ik, Larie Larie Wat Wiesje voor Larie betekent.
Schaapjes [sex] Larie Logeren in de schaapskooi. Begin van de zeiltjes-gekte en van de sexwedstrijden met de herdertjes.
Week 52 1 Larie Kerstdagen in Us Net toen ze nog saai waren.
Nat en Droog Larie Tweeluik over wateroverlast en -tekort rond Us Net.
Zandweg 1 Albert Verzuchting over ambtenaren.
Bloot 2 [sex] Larie Larie en Wiesje hebben alweer sex bij de poel.
Bloot 3 [sex] Wiesje Larie en Wiesje hebben eerste sex met anderen: Afra.
Ik, Kees Kees Overpeinzingen van Kees op (achteraf) een dieptepunt. Zie later Blues.
Ik, Mina Mina Mina stelt zich voor.
Muziek 2 Wiesje Van cabaret tot jammen, achteraf de oprichting van de Hijbezems. Zie later Muziek 3.
Muziek 3 Larie Laries vervolg op Wiesjes Muziek 2.
Ik, Afra Afra Afra stelt zich voor.
Heide 2 Wiesje Sheila rijdt ezel en ontmoet Trojaanse paarden.
Heidefeest 2 Larie Heidefeest op de heide. Vervolg op Muziek 3: de oprichting van bands. Zie ook Heidefeest 3.
Heidefeest 3 Afra Aanvulling van Afra op Heidefeest 2 van Larie.
Laries lares 1 [geloof] Larie Eerste ontmoeting van Larie en Wiesje met het Hogere.
Verjaardag [sex] Wiesje De Hijbezems vrijen zich suf. Zie later Kapper [sex] van Larie.
Kapper [sex] Larie De Hijbezems vrijen zich suf. Zie eerder Verjaardag [sex] van Wiesje.
Zeil 1 [sex] Wiesje Het eerste zeil op steigers in Us Net.
Blues Kees Hoopvol vervolg op Ik, Kees.
Fietstocht [sex] Larie Larie en Wiesje omfietsen Spamerica. Zie later de Ronde van Spamerica [geloof].
In Amsterdam 1 [geloof, sex] Larie Larie en Wiesje zijn node een week in Amsterdam. Onderwijl zit Us Net zonder hen.
Zonder hen Afra Terwijl Larie en Wiesje in Amsterdam zijn... Zie In Amsterdam [geloof, sex].
de Ronde van Spamerica [geloof] Larie Wielerwedstrijd rond Spamerica,. zie eerder Fietstocht [sex]. Eerste noemen van schaapherder Jan, zie later Heide 3.
Stoom 2 Larie Sans Perail vestigt zich in het station. Larie en Wiesje nemen thuis een traplift.
Speeltuin 2 Sheila Bezoek aan de inmiddels gekraakte Speeltuin. "Overdoen" van Speeltuin 1.
Eicel [sex] Larie Wiesjes pil remde dus de eisprong niet...
Stoom 3 [sex] Larie Ook Wiesje krijgt een vorm van locofilie.
Heide 3 Larie Spamerica wordt doorzocht op explosieven. Eerste ontmoeting met Jan, zie eerder de Ronde van Spamerica [geloof].
Love thy neighbour [sex] Larie Kennismaking met de buren aan Afra's andere zijde: David en Esther.
Bloot 4 [sex] Wiesje Sheila is nu een grote meid.
Tuingenot [sex] Larie Larie en Wiesje leggen een zeiltje in de houtwal.
Laries lares 2 [geloof, sex] Larie Het Hogere vraagt les in het lagere.
Zalig niksen 1 [sex] Wiesje

Zalig niksen met je lief. Wat is nou een mooier leven?

Heidefeest 4 Larie Groots Heidefeest.
Bloot 5 [sex] Wiesje Wiesje vindt haar geluk zo kwetsbaar. Achteraf aanzet tot alle "Flinterdun" gedoe.
Heibel 1 [geloof] Larie Wat doe je met een wraakzuchtige indringer?
Us Net 2 Larie Dus Us Net heette oorspronkelijk Julianaveen... Wandeling met een oud-inwoner. Chronologisch vervolgd in het Begin en Us Net 1.
Schnabbel Larie De Hijbezems treden op in het natuurvriendenhuis.
Flinterdun 1 [sex] Mina Weerwoord van Mina op Bloot 5 [sex] van Wiesje.
Koken Larie Kookwedstrijden in week 52.
Cartoons [sex] Wiesje Wiesje wil aantonen dat ook Larie grappig doet.
Flinterdun 2 [sex] Larie Vervolg van Larie op Flinterdun 1 [sex] van Mina.
Ik, Diana Diana Ook Diana stelt zich eens voor.
File Larie Een bus voetballers en een stoet boze supporters raken vast op de Digitale Zandweg.
Zalig niksen 2 [sex] Wiesje Wiesje praat in zichzelf.
Dat andere [geloof] Larie Het Hogere helpt een ramp te voorkomen. Er komen brandspuiten op de heide.
Eindelijk 1 [geloof, sex] Larie Eraf: mevrouw Hoofddoek. Erbij: Janneke, schildpadden.
Eindelijk 2 Wiesje Aanvulling op Eindelijk 1 [geloof, sex]. Het legendarische muziekfestival Houtstapel.
Boottocht Wiesje Larie en Wiesje (en Marie) varen een dagje met Bob mee. Voor het eerst.
Lustrum [geloof, sex] Larie & Wiesje Terugblik van Larie en Wiesje op vijf jaar samen.
Schoonmaak [sex] Larie Geert en Herman helpen Larie en Wiesje bij de schoonmaak. Erbij verzonnen: mieren.
Verrassing [geloof, sex] Wiesje Hoe kun je degene met wie je alles samen doet nog leuk verrassen?
Stoom 4 [sex] Wiesje Locofilie op een bootreis van Us Net naar Berlijn.
Bakker [geloof, sex] Larie Een winkeldochter neemt de bakkerszaak over. Verschillende muziek-optredens. Had achteraf beter geheten "Sheila's hormonen".
- Over Sheila [sex] Wiesje Overleg binnen Bakker [geloof, sex] over Sheila.
Zalig niksen 3 [geloof, sex] Larie Knok-tik-zon.
Kleding [sex] Larie Us Net ontwikkelt een klederdracht.
Zandweg 2 [sex] Larie Us Net timmert (lees: schept) aan de weg. Daarna Heidefeest, met wedstrijden te water en T-shirts bedrukken.
Eindelijk 3 Larie Albert en Sophie hebben elkaar gevonden. En zo. Ernstige plooi in de continuity rond Bob.
- Zeil 2 [geloof, sex] Wiesje Hoofdstuk binnen Eindelijk 3. Verschillende zeiltjes. Eerste bezoek aan het bosven.
-- Droom 1 [geloof, sex] Larie Hoofdstuk binnen Zeil 2 [geloof, sex]. Eerste bezoek aan het droom-eiland.
Speedy [geloof, sex] Larie Rudy neemt de bevoorrading van Us Net over van Bob. Larie en Wiesje varen een eind mee, en ontdekken de verre weide. Maaike rijdt ezel. De herdertjes worden boertjes in Waterland.
Jan 1 Wiesje Body bags en een zelfstandige herdershond.
Bespiegeling Larie Aanvulling op Us Net 1
de Goten [geloof] Larie Nora en Thea willen het Hogere oproepen.
Winter 2 [geloof] Larie Larie en Wiesje kamperen op de heide in de sneeuw. Eerste optreden van Alfred.
Kwartet [geloof, sex] Wiesje Voorstellen van het kwartet: Peter & Ellen, Nol & Gwen. Peter wil een schouderklopje van het Hogere, maar hij wordt te bezopen gevonden.
- Verjaardag 2 [geloof, sex] Larie

Verhaal binnen Kwartet [geloof, sex]: groeps-zelftest feromonen bij de boys.

:Kind Larie Sveta wordt geboren bij het bosven. David en Esther spelen incassobureau ten gunste van haar ouders, Josef en Maria.
Wij Jaffa's David David stelt zichzelf en Esther voor.
Teun Larie Eikenrode benoemd. Larie en Wiesje vergezellen Teun naar de kringloopwinkel, en kopen er het Indiase spul (muziekinstrumenten)..
Jan 2 [geloof, sex] Larie Eerste optredens van Angela, Gerben en Jitske, postume optredens van Jan en Jantje. Maaike ervaart waarvoor ze nog te jong is.
Onze rimboe [geloof, sex] Larie Het Hogere helpt opnieuw een ramp te voorkomen, nu in (wat later heet) de hoge rimboe.
Schnabbel 2 Larie Muziek met Berend (van het Indiase spul, over uit Canada). Op (bijna) dezelfde plek als Houtstapel, maar daarmee niet te vergelijken.
Himmelhoch betrbt [geloof] Larie Uithuilen op een alm om het verscheiden van Chot en Google. Eerste beschrijving van het chalet. Reisgezelschap: Larie & Wiesje, Aart & Yvonne, Bill & Mina. Gerben en Jitske kloppen aan.
Hummelhoog juichend [geloof] Sheila Sheila en Maaike moeten dus in Us Net uithuilen.
Donkere dagen 1 [geloof, sex] Larie Afbeulen met de jaffa's, kennismaking met Bob en Linda, nachtwacht bij Fred en Nelleke, zelfmoord van Angela verijdelen,
Lichtere dagen [geloof, sex] Wiesje Berend Botje wordt afgevoerd, Larie is boos op het Hogere, Larie en Wiesje gaan klussen aan de drijvende stoomkraan van Bob.
Karla 1 [sex] Larie De komst van Karla brengt paarvorming en partnerruil. Nora trekt in bij Kees. Teun is nu de enige voor Toos.
Karla 2 [sex] Larie Vooral een boottocht naar Amsterdam: duwbakken steenkool halen. Kamperen met Sheila en Maaike, nu iets minder te jong.
- Ritueel [sex] Larie Geen verhaal, maar uitleg over ochtend- en avondritueel.
- Voorstellen Larie Geen verhaal, maar voorstellen van enkele inwoners van Us Net: Het Geld, Rob, Inge en Claudia, de couch potatoes en kroost.
Paarden wagen [geloof, sex] Wiesje Larie en Wiesje verkennen de verre weide, en redden op de heide een Trojaans paard.
Tablet 1 [sex] Larie De komst van de iPad in Us Net. 1
Tablet 2 [sex] Wiesje De komst van de iPad in Us Net. 2 - Voorstellen van de peeskamer in de kroeg.
Himmelhoch Larie Larie en Wiesje terug op de alm, nu eens met Tin Roof.
Heibel 2 [geloof] Larie Terroristen trainden op de heide.
Blok 2: zes jaar later.   Ontwikkelingen in Us Net na een schrijfpauze van zes jaar.
de Jeugd tegenwoordig 1 [sex] Larie Enkele jaren later, vooral over Sheila. 1 - Het straffen van jannemannen.
de Jeugd tegenwoordig 2 [sex] Wiesje Enkele jaren later, vooral over Sheila. 2 - Veel Apenrots, beetje Maaike als buitenmens.
Ik, Maaike [sex] Maaike Maaike stelt zich voor.
de Jeugd tegenwoordig 3 [geloof, sex] Larie Maaike maakt kennis met (wat later heet) de hoge rimboe. Kraambezoek aan Elsje. Bezoek van Sveta aan het bosven.
Schnabbel met Sheila 1 [sex] Larie Sheila organiseert: workshop peniskokers met de pijpjes op de camping van Kees..
de Oudjes tegenwoordig [sex] Larie Sheila koopt VCR, Bob en Marie verhuizen naar het kooikershuisje, Teun trekt bij Toos in.
Schnabbel met Sheila 2 [sex] Larie Sheila organiseert een workshop T-shirts in Budel.
Zusjes [geloof, sex] Larie Herbeleving door Larie, Wiesje, Sheila en Maaike van een stuk Karla 2 [sex] bij het schuine ven en van Droom [geloof, sex].
Koken 2 Wiesje Electrisch koken, en daarvan afdwalen..
Boutjes en moertjes Larie Met een trein van Sans Perail naar Dresden en terug, en vooral de voorbereidingen.
Bout en moer [sex] Larie Aart en Yvonne, bezien vanuit Larie en Wiesje.
Schuitje varen, wijntje drinken [sex] Wiesje Canal Parade, maar onze boot mocht niet meedoen.
Over leven Maaike Terug naar de natuur?
Chalet Albert, Wiesje, Yvonne Terug op de alm: eerst Albert en Sophie met Tin Roof, vervolgens  Aart, Yvonne, Wouter en Maaike met Bill en Mina.
Avondritueel [sex] Larie Herziene herhaling van Ritueel [sex].
Schnabbel met nasleep [sex] Larie Sheila organiseert een productpresentatie in Aazicht. Wouter en Maaike logeren bij Larie en Wiesje.
Nasleep van schnabbel [sex] Wiesje In de Apenrots: de poppenmoedertjes en de bezorgde pizza's..
Mammoeten [sex] Larie Eh... over mammoeten?
Beestenboel [geloof, sex]l Larie Mammoeten, ara's, het eind van de Trojaanse paarden, het bosven.
Donkere dagen 2 [sex] Wiesje De jaffa's in de put, Elsje al op zoek naar lichaamsdelen.
Barbecue Larie Peter wil een barbecue met "iedereen". Inkopen bij Tin Roof.
- Thuis Sheila Sheila over het begin van restaurant "Thuis" en over schnabbels van haar en van Dennis.
Fusion [sex] Larie Sheila organiseert in Eikenrode een weekeindje koken. Inkopen bij Tin Roof. Veertig man tegelijk in de veldkeuken.
Pegasus Larie Voortaan wordt de Digitale Zandweg per drone bevoorraad..
Clauwou 1 Larie Wouter is nu samen met Claudia op de Clauwou.
Boezem [sex] Larie Cabaret met de buufs. Maaike ruilt het leven in de natuur in voor bij Larie en Wiesje zijn..
- Erik Sheila Een voorbijgaande oude liefde van Sheila en ook Wiesje..
Schnabbel met Maaike [sex] Larie Modeshows van Sheila met Larie, Wiesje en Maaike..
Hijbezems nu [geloof, sex] Larie Zoveelste herstart van de Hijbezems. Ook Maaike wordt muzikaal. Een web crawler veroorzaakt een zwaar ongeluk.
Ouderavond Larie Ouderavond over Maaike. De directeur van haar school meldt zich daarna ziek.
Drie 1 [sex] Wiesje Nog meer menage trois.
Drie 2 [sex] Maaike Nog meer menage trois.
Schoonouders [sex] Larie "Kennismaking" tussen de schoonouders. Verzoening van Wiesje met Diana (inzake Elsje). Bezoek aan de boertjes.
- Larie in Onderland [sex] Larie Dagdroom binnen Schoonouders.
Aula [sex] Larie Vooral de Q&A van Maaike, Wiesje en Larie in de aula van Maaikes school. Lang onderonsje van Larie en Maaike.
Villa [geloof, sex] Wiesje Sheila betrekt een kantoorvilla, Dennis verblijft in Amerika, hun kamers in de Apenrots moeten leeg. Komst van het competitieschema. Larie over geloven. Visioen.
Reactie [sex] Maaike Reactie op Villa.
Wouter [sex] Larie Vooral de Q&A met Wouter in de aula.
Kwakkie zoek [sex] Larie Nieuw spelletje in bed.
Week 52 2 [geloof, sex] Larie Ondermeer Bob en Marie dood. Sheila stelt Jeroen voor.
Drie 3 [sex] Larie Nog meer menage trois.
SJiT Larie De samenwerking van Sheila en Jeroen.
de Grote Dag] Larie Maaike treedt toe tot het boterbriefje van Larie en Wiesje.
Dagen erna [sex] Larie Bespiegelingen van Larie over de menage trois. Larie mag wl aan de lesbiennes komen.
Blok 3: Fort Rimboe.
Waarschuwingen inzake zowel geloof als sex zijn nu de regel, het ontbreken ervan de uitzonderingen.
  Blok 3 sluit chronologisch aan op blok 2, maar de bouw van Fort Rimboe is een nieuw begin.
Huis [geloof, sex] Larie Bouw van Fort Rimboe, en het wonen daar..
Brouwhuis [geloof, sex] Larie Kees en Nora.
Home [geloof, sex] Maaike Nog meer menage trois, nu in Fort Rimboe.
Matriarch Wiesje Zelfbeschouwing.
Clauwou 2 Larie Zeereisje.
Herfst [geloof, sex] Larie Stand van zaken, urban farming.
Wi deeb [geloof, sex] Larie Sex.
Tirol [geloof, sex] Larie Weer eens naar het chalet, ditmaal  Larie, Wiesje, Maaike, Aart, Yvonne en het Hogere. Veel lol bij muziek-optredens in het dal.
Verlengde herfst [geloof, sex] Larie De schoonouders verhuizen ook (definitief) naar Fort Rimboe. De boertjes (voorheen herdertjes) verhuizen naar Us Net. Beschrijving van Sheila's Lair (de villa). Soort herhaling van "Cameraploeg".
Corona 1 [geloof, sex] Larie Vooral over Elsje: in Fort Rimboe, over haar toekomst, wandeling naar de kruidenkring. Mart is ver afgetakeld.
Corona 2 [geloof, sex] Larie Elsje mee naar David en Esther. De denkbeeldige Stella en Nebula.
Corona 3 [geloof, sex] Larie Wandeling naar het schuine ven.
Corona 4 [geloof, sex] Larie Versoepeling van de lockdown in zicht. Elsje krijgt alvast les van Maaike en Mina. Sheila blijkt lid van de jet-set.
Corona 5 [geloof, sex] Larie Menage quatre. Elsje blijkt zich onnatuurlijk snel te ontwikkelen. Haar eerste "Komt dat door mij?" Mart sterft.
Corona 6 [geloof, sex] Larie Pannenkoeken eten bij de Girls. Elsje zal volgende zomer eindexamen VWO mogen doen. Mart keert ondood terug.
Zand erover [geloof, sex] Larie Weer eens een rit met een stoomtrein. Slechte dag voor wielrenners en voor zekere peuters.
Sheila's verjaardag [geloof, sex] Larie Sheila viert haar verjaardag op Fort Rimboe. Ze raakt Jeroen (ten tweeden male) en Matras kwijt.
Sheila's kerk [geloof] Larie Sheila als begijn.
Via gladiola [geloof, sex] Maaike Slaapkamergeluk (en afbeulen). Elsje is nu al een grote meid.
- Sheila's verjaardag (rest) [geloof, sex] Larie Uitleg "synchroon", en nog wat.
Week 52 3 [geloof, sex] Larie Conference (bijna) zonder publiek, kamperen (in de winter) met het Hogere bij het bosven. Het Hogere zelf probeert te kamperen op de verre weide.
Kleine geschenken [geloof, sex] Larie De logistiek van Fort Rimboe, verder vooral westvleugel.

Muesli [geloof, sex]

Larie Nieuw: de msli.

Meer muesli [geloof, sex]

Larie Nieuw: het zijspan.

Uitsteken en oversteken [geloof, sex]

Larie Weer eens optreden in de kroeg; oversteekplaatsen aan het kanaal.

Pied terre [geloof, sex]

Larie Vooral westvleugel.

Zij-ingang

Larie Voor wie de voorafgaande verhalen wil overslaan.

Pronken [geloof, sex]

Larie Opschepsters; Dienie op bezoek.

Herfstkleuren [geloof, sex]

Larie Aanschaf en gebruik van de nasi-kleren.
Turbo [geloof, sex] Larie Verjonging; de duvel en zijn ouwe moer.
de Oudjes [geloof, sex] Larie Band "de Oudjes".
- Huisrimboe [sex] Larie Beschrijving van de huisrimboe.
- Gezegdes [geloof, sex] Larie Uitleg van eigen woordgebruik.
Lichtjes [geloof, sex] Larie Eikenrode, mammoeten.
Vreemdgaan [geloof, sex] Larie Levenservaring voor Elsje.
Rijper [geloof, sex] Larie Oudejaarsconference, beren.
In Amsterdam 2 [geloof, sex] Larie Logeren bij de schippertjes.
M&M [geloof, sex] Larie Nieuw in Us Net: M&M.
Verjaardag 3 [geloof, sex] Larie Wat is je ware leeftijd?
Ik, Els [geloof, sex] Elsje Elsje stelt zich voor.
Zandweg 3 Larie Wandeling van camping tot speeltuin, en terug.
Harren net [geloof, sex] Larie "Goesting".
Koffietijd [geloof, sex] Larie Overleg met de westvleugel.
Grondverzet [geloof, sex] Larie Verbetering van binnenperk, aanleg van aanbouw.
Grijs [geloof, sex] Larie Meer "goesting".
Herstel [geloof, sex] Larie Het Namenregister van de website moet hersteld worden. Dat roept herinneringen op.

Slok [geloof, sex]

Larie We bedenken een nieuw voorbehoedmiddel: we verkiezen de "slok" boven de "pil".

Gedenken [geloof, sex]

Larie In Eikenrode blijkt vraag naar gedenkspullen. Het dorp wordt nader voorgesteld.

Fusion 2 [geloof, sex]

Larie Herhaling van "Fusion 1", mede ter ondersteuning van de bedrijven van Eikenrode.
Feest [geloof,sex] Larie Elsjes verjaardag.

Huiskamer [geloof,sex]

Larie De huiskamer komt in de noordvleugel van Fort Rimboe.

Lorit  [geloof,sex]

Larie Tirol komt naar Us Net.
December in Eikerode [geloof, sex]] Larie Variant op de Week 52 verhalen.
Als een trein [geloof, sex] Larie De trein verbindt ook mensen.
Slok 2 [geloof, sex] Larie Ondermeer twee verjaardagen en drie huwelijken.
Stoom 5 [geloof, sex] Larie Ketelkeuringen verlopen...
Camping [geloof, sex] Larie Bijspringen bij Kees en Claudia.
Sint Larie [geloof, sex] Larie De mythe van Malawiel.
Droom 2 [geloof, sex] Larie Droom-eiland met schip; droom-tram.
Shemabof [geloof, sex] Larie Shemabof ontstaat als Eikenroder Malawiel. Weer een december in Eikenrode.
Week 52 4 [geloof, sex] Larie Meer Eikenrode, wateroverlast.
Slaapkamer [geloof, sex] Larie Slaapkamergeheimen.
Foekepot [geloof, sex] Larie Overname van de lage rimboe.
Waterloopbos [geloof, sex] Larie Wateroverlast bij het natuurvriendenhuis.
Verjaardag 4 [geloof, sex] Larie Verjaardagen vieren in Fort Rimboe.
Ik, Mart [geloof, sex] Mart Mart stelt zich voor, en geeft zijn kijk.
Voorjaar 1 [geloof, sex] Larie Reactie op Mart; komst van de schippertjes.
Voorjaar 2 [geloof, sex] Larie Fietsers, schippers, tuinfeest.
dummy Larie

namenregister