Laatste wijziging: 2022-05-23 (technisch), 2021-11-29 (inhoudelijk). Naar inhoudsopgave. Naar vorig verhaal (ongeacht waarschuwingen, in leesvolgorde).

Larie: "Zij-ingang"

 

Us Net beslaat inmiddels een lange lijst van verhalen en zo. Als je denkt, bij het jongste verhaal te kunnen beginnen, dan weet je niet, in wat voor drab je beland bent. Maar begin je netjes bij het begin, dan heb je een mer à boire. Al binnen twee jaar na het begin verzuchtte een lezer: “Het lijkt wel Lord of the Rings!” Mocht ik willen...

Voor jou is hier dan de zij-ingang. "Alle" zoektermen worden verklaard in één register. Overweeg dus om het in een andere browser-tab open te houden.

Veel verhalen hebben een waarschuwing [tussen rechte haken] wegens geloof of sex. Ben je op die punten lichtgeraakt, dan kun je het betreffende verhaal beter niet lezen. Dat zijn er wel veel, en die beide punten zijn bovendien heel belangrijk geworden. Structureel zelfs.
Sex is het makkelijkere punt. Naaktloperij en het (meestal nog slechts schetsmatig) beschrijven van wellust-opwekkende handelingen zijn gemeengoed. Denk je, dat je bij het lezen hoogstens zult denken “Moet dat nou?”, dan kun je deze waarschuwing negéren. Sex en humor blijken vaak samen te hangen, dus sla je de verhalen met waarschuwing “sex” over, dan sla je ook veel humor over, running gags inbegrepen.
Geloof is het moeilijkere punt. Het bovennatuurlijke is een steeds grotere rol gaan spelen. Beschouw je jezelf als lid van een geloofsgemeenschap, dan kunnen de verhalen met deze waarschuwing weldra leiden tot verwarring of zelfs verontwaardiging. Lees ze dan niet, ook niet stiekem. Denk je slechts dat “er wel iets hogers zal zijn”, dan kun je deze waarschuwing negéren. Wellicht kun je dan genieten van wat jij als vondsten zult ervaren.
Misschien zou er een derde waarschuwing moeten zijn, namelijk inzake wanhoopsdaden.

Bij het schrijven van deze zij-ingang beslaan de verhalen drie tijdvakken.
Het eerste tijdvak beslaat uiteraard Us Net vanaf “onze” vestiging aldaar. Het begint dus met Us Net 1 [zonder waarschuwing]. Daarna valt er een gat. Het tweede tijdvak herneemt de draad na dat gat. Het begint met de Jeugd tegenwoordig 1 [sex]. Het derde tijdvak sluit in tijd aan op het tweede, maar begint met een verhuizing: Huis [geloof, sex].

Us Net is een tweeslachtig gemeenschapje. In het begin speelt naast het bovennatuurlijke ook het opkomende Internet een rol. Een voorbeeld van die tweeslachtigheid zijn de Trojaanse paarden. In “werkelijkheid” is het een lintdorpje in het deels afgegraven hoogveen. In Nederland, een eind buiten de Randstad. (Uiteraard, gegeven dat hoogveen.) Nadere aanwijzingen leiden je bewust op dwaalsporen. Het lintdorpje zou ontstaan kunnen zijn voor de ontginning van de woeste gronden, maar later een militaire rol vervuld hebben, en na de Koude Oorlog gekraakt zijn.

Us Net ligt aan een noord-zuid zandweg, de Digitale Zandweg. Ten oosten ligt een uitgestrekt heidegebied: Spamerica. Ten westen doorsnijdt het Televisiekanaal de rimboe: ten noorden ervan de nog onontgonnen hoge rimboe, ten zuiden ervan de ontgonnen maar verlaten lage rimboe. Een eind ten zuiden van Us Net gaat de oost-west snelweg, de Digitale Snelweg, met een viaduct over de Digitale Zandweg. Verder zuidwaarts ligt het dorp Eikenrode aan de nu vervallen oost-west provinciale weg. Beide oost-west wegen leiden naar de stad, het streekcentrum, in het oosten. Een eind ten noorden van Us Net loopt een spoorlijn oost-west. Ook deze loopt naar die stad.

In de verhalen komen tientallen personen voor. Sommigen hebben dezelfde voornaam. Bovendien zijn er bijnamen, vaak van koppels, soms van grotere groepen.

In het derde tijdvak zijn er (bij het schrijven van deze zij-ingang) vier hoofdpersonen: ikzelf (Larie), een generatie jonger Wiesje, nog een generatie jonger Maaike, nog een generatie jonger Elsje. We bewonen de noordvleugel van Fort Rimboe. De oostvleugel ervan wordt bewoond door in het noorden Aart en Yvonne, ouders van ondermeer Maaike, en in het zuiden Mart en Diana, ouders van Wiesje en Elsje. De zuidvleugel bevat de poort tot de binnenplaats, en te weerszijden nuttige ruimten. De westvleugel maakt, dat alle verhalen over dit derde tijdvak waarschuwing “geloof” hebben.

Wel, zie maar…

 

Naar inhoudsopgave. Naar volgend verhaal (ongeacht waarschuwingen, in leesvolgorde).