Laatste wijziging: 2022-05-30 (technisch), 2019-01-04 (inhoudelijk). Naar inhoudsopgave. Geen eerder verhaal (in leesvolgorde).

Larie: "Us Net 1 (Inleiding)"

Noot: Dit is het eerste verhaal in leesvolgorde. Sommige hier geldende inzichten zijn sindsdien flink voortgeschreden.

 

Plaats - Inwoners - Noten bij de voortgang

Plaats

Bij de monding in het verlandende Televisiekanaal wordt de Bittenbeek gekruist door de Digitale Zandweg (V42). Daar ligt Us Net. Er moeten al mensen gewoond hebben ten tijde van het FidoNet, getuige een onlangs opgegraven node. En het spamfilter onder de brug moet vroeger een spuisluis zijn geweest.
In plaats van "verlandende" schreef ik oorspronkelijk "vervenende". Maar "vervenen" betekent "turfwinnen", en "verlanden" betekent "(van water) tot veen worden". Het zij zo.
Misschien woon je er vlakbij, maar heb je het nooit gezien. Zoals je mensen soms nooit ontmoet terwijl ze heel dichtbij wonen, of zoals je soms een geweldige omweg moet maken om een in vogelvlucht nabije plek te bereiken.

De Digitale Zandweg loopt met wat flauwe bochten ongeveer noord-zuid. Een smalle zandweg, mogelijk een ingezakt veendijkje, met rijen bomen en soms struiken. Ten westen bevindt zich een laagveenkussen, met cultuurgrond die grotendeels weer aan de natuur overgelaten wordt. Wat op die dooie akkertjes groeit zal de couch potatoes een biet zijn. Maar vroeger moet het Televisiekanaal tijdens de bittencampagne een aardige flow hebben gekend. Ten oosten bevindt zich achter onze domeintjes en dooie akkertjes een voor huidige Nederlandse begrippen uitgestrekt heideveld, mogelijk op een hoogveenkussen op een laagveenkussen (het landschap waarin Amsterdam gesticht is), maar wel met zandheuvels. Volgens Bartje heet dat gebied Spamerica. Tot de Val van de Firewall was dat een gebied waar ARPANET oefeningen hield met scherpe E-mail bommen. We vinden er nog wel eens lost clusters. Er hebben zich ook wilde dieren gevestigd. De wormen zie je niet, maar soms vind je de houtige paardenvijgen van Trojaanse paarden.

Kilometers naar het noorden loopt ongeveer oost-west een spoorlijn, maar met roestige rails. Bij de kruising met de Digitale Zandweg ondergaat een radiostationnetje de tand des tijds, maar daar stopte ooit de Bonte Dinsdagavondtrein. Er wonen krakers in, denken we, die de draadomroep-installatie zouden hebben aangesloten op een praatpaal langs de Digitale Snelweg voor hun webcast "de Vrije Krijser". Het landschap loopt aan de overkant van het spoor door, maar wij komen er bijna nooit. Kilometers naar het zuiden loopt ongeveer oost-west de Digitale Snelweg met een viaduct over de Digitale Zandweg. Er zijn op- en afritten, van het soort voor werkverkeer en hulpdiensten - en dat is onze navelstreng. Wat er voorbij die snelweg ligt weten we niet. We zien boomtoppen. Ja, we hebben uiteraard Google Earth en zo, maar...

Us Net is een lintdorp van een paar plukjes vrijstaande en gezellige homepages op eigen domeintjes. Met linkjes achterom en inteelt-opmaak in Flash, zo van "dit zijn wij, dit is onze hamster, dit zijn onze surfplanken", waarschijnlijk in van oorsprong woninkjes van agrarische ploeteraars of turfstekers. Maar nu is Us Net een nest van renteniers (die er warmpjes bij zaten dankzij hun broeikaseffecten, totdat de beurs afkoelde) en uitkeringstrekkers. Dankzij werkwilligen zijn er een kroeg, een webwinkel, een schooltje, en een als buurthuis gebruikte kerk.

Us Net verwart je misschien. Maar programmeer je in C, of heb je gevoel voor cryptogrammatica, dan moet je zeker eens aankomen.

Inwoners

Wat zal ik eigenlijk vooraf zeggen? Je leert ons snel genoeg kennen uit onze verhalen. Als je Inhoudsopgave en Namenregister gebruikt (en liefst tabbed browsing), dan houd je het overzicht wel.

Noten bij de voortgang

  1. In de loop der hier beschreven geschiedenis is de spuisluis hersteld, en het zichtbare deel van de beek vrijwel verdwenen.
  2. Het dubbelzinnige van Us Net blijkt ook nog eens veranderlijk. Of is het een zaak van oog krijgen voor het ene, ten koste van het andere? Lees de "update" Bespiegeling [geloof], en ga desgewenst van daar naar wat hier het eerstvolgende verhaal is.
  3. We zijn niet altijd duidelijk over feiten, eerlijk gezegd verdraaien we ze ook wel eens. Terugblikkend zijn de ontwikkelingen in persoonlijke electronica en software (sociale netwerken) nu al vermakelijk.

Links - Inhoudsopgave - Larie-humor (los van Us Net) - Old stuff (los van Us Net) - Colofon - Rechts

Naar inhoudsopgave. Naar volgend verhaal (ongeacht waarschuwingen, in leesvolgorde).