Laatste wijziging: 2022-05-30 (technisch), 2009-05-22 (inhoudelijk).

Larie: "Kerk"

Het kerkje is ontvolkt. Ooit had een voorganger het domein paxvobis.com geregistreerd. Een rechtzinnig lid vond dat een vertekend beeld geven, en had vredezijm.edu voorgesteld. De daaropvolgende woordenwisseling was doorspekt geweest met ongepast woordgebruik, en "Kom mee naar buiten, allemaal!" had met verschillende ladingen geklonken. Gelukkig had Kees de Jonge, die zich de jenever altijd in de hand liet schenken als ware het een bete pinda's, bij Het Internetcafe aan de bel getrokken, en met zijn rondje de vrede beklonken.

Het kerkje wordt nu gebruikt als dorpshuis, als men niet bij Bill terecht kan, en de galm geen probleem lijkt. Dan haalt men wat drank bij Appie, maar toch is de kreet algemeen "Ik mis wijn".

Zie voorts mevrouw Hoofddoek en Veldzicht.

 

Inmiddels bevat het kerkhofje enkele gedenkstenen met aangrijpende opschriften:

In Google we trust

Voorgoed off-line

404

TCP/RIP

En dan is er de oude steen waarop "ATH0" is gerestaureerd tot "@H0" - inderdaad, nu een steen des aanstoots.

 

Terug naar namenregister.